Communique of the first plenary session of the 19th CPC Central Committee - China - Tibetol

Home > News > China >

Communique of the first plenary session of the 19th CPC Central Committee
By:Xinhua
update:October 25,2017
Oct. 25, 2017 -- The 19th Communist Party of China (CPC) Central Committee held its first plenary session on Wednesday.
 
Xi presided over the plenum attended by 204 members and 172 alternate members of the CPC Central Committee.
 
List of Political Bureau members of 19th CPC Central Committee
 
The following is the list of the Political Bureau members of the 19th Communist Party of China (CPC) Central Committee (listed in the order of the number of strokes in their surnames):
 
Ding Xuexiang, Xi Jinping, Wang Chen, Wang Huning, Liu He, Xu Qiliang, Sun Chunlan (female), Li Xi, Li Qiang, Li Keqiang, Li Hongzhong, Yang Jiechi, Yang Xiaodu, Wang Yang, Zhang Youxia, Chen Xi, Chen Quanguo, Chen Min'er, Zhao Leji, Hu Chunhua, Li Zhanshu, Guo Shengkun, Huang Kunming, Han Zheng and Cai Qi.
 
They were elected at the first plenary session of the 19th CPC Central Committee on Wednesday.
 
Xi Jinping elected general secretary of CPC Central Committee
 
Xi Jinping was elected general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee for the second term at the first plenary session of the 19th CPC Central Committee on Wednesday.
 
Members of the newly elected Standing Committee of the Political Bureau of the 19th CPC Central Committee are Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng.
 
List of members of 19th CPC Central Committee Secre